Kim Nygaard


Jeg tilbyder samtaleterapi individuelt som til par ud fra en bred psykodynamisk baggrund.

Jeg superviserer terapeuter såvel som arbejdspladser.

Jeg har 20 års erfaring som erhvervspsykolog og tilbyder konsulentbistand i forhold til ledelse og samarbejde.

Jeg er medlem af Dansk Psykologforening og underlagt dens etikregler.  Desuden er jeg faglig leder og med i trænerstaben på Psykoterapeutisk Institut  Århus København (se www.piaa.dk), hvor vi uddanner psykoterapeuter. Medlem af Dansk Psykoterapeutforening.

Udover psykologuddannelsen har jeg taget efteruddannelse i psykoterapi hos Natasha Mann og træning i familieterapi samt deltaget i længere selvudviklingsforløb. Herudover er jeg SE Practitioner (Peter Levines traumeterapi – Somatic Experiencing).

Mails læses og besvares hver morgen.