Konflikt

Næsten alle har lært mere om, hvordan man undgår konflikter end om, hvordan man tackler en konflikt. Men konflikter opstår fra tid til anden – ikke bare med andre, men også inde i os selv!
At lære om konflikter er også at lære om at sætte grænser, at lære sig selv og egne værdier at kende.

I de sammenhænge, hvor vi færdes – familie, arbejde m.m. – har vi forskellige baggrunde, værdisæt, måder at gøre ting på. Kan vi lære at håndtere disse forskelligheder, før de bliver til egentlig konflikt, har vi nået langt. Når vi arbejder med konflikthåndtering, vil vi ofte fokusere på de tilsyneladende små ting først – de synes ikke så vigtige, men kan de små ting takles, er der ikke så lang vej til at tage sig af de større områder.

At blive bedre til håndtering af konflikter medfører normalt en stor glæde – nemlig, når man opdager, at det egentlig ikke var så svært, og at det det ofte også er en berigelse for ens omgivelser, at man bliver bedre til at sige til og fra.