Selvudvikling

Et væsentligt aspekt i samtaleforløb er, at samtalerne giver mulighed for selvudvikling – at bevæge sig ind på den livslange vej, det er at kende sig selv bedre.

Selvudvikling bliver defineret på mange måder.

  • Accept – at øge evnen til at acceptere sig selv, sin baggrund, sine fejl og sine kvaliteter
  • Glæde – at blive bedre til at mærke glæden og at være der, hvor glæden er
  • Mening – at der i stigende grad bliver mening i det, man gør og ikke gør, og i det, man tænker og føler.
  • Tålmodighed – at erkende, at ikke alt kan nås, ændres eller opnås. Og at dette faktisk er helt ok.