Litteratur

Gode bøger og links, der har relevans for Overganges aktiviteter vil løbende blive tilføjet her.

Bessel van der Kolk : Kropper holder regnskab.

Finn Skårderud : Uro.

Lars Sørensen : Sjælens Længsel – om at finde sig selv uden at føle sig forkert.

Svend Brinkmann : Diagnoser.

Peter Gøtschze : Dødelig psykiatri og organiseret fornægtelse.

Marianne Bentzen : Den neuroafektive billedbog.- En nærmest tegneserieagtig gennemgang af det med den tre-enige hjerne.

Peter Levine : Tavshedens Stemme. Om forståelse og arbejdet med traumer, chok og nervesystemet.

Peter Gøtzsche : Dødelig medicin og organiseret kriminalitet.
-en videnskabelig gyser der dokumenter de bedrag der ligger bag den stigende diagnosticering og medicinering.

Katrin Asper : Ravnen i glasbjerget. Grundbogen hvis man vil forstå grundlæggende forladthedsfølelse og depression. Kan med fordel læses mange gange!

Stephane Hessel : Gør oprør. Tiderne skifter 2011.
-Lille pamflet af 93 årig tidligere modstandmand, der har fokus på det nyttige i harmen. Et opråb mod ligegyldigheden.

I.Yalom : Kærlighedens Bøddel. Yalom er en stor inspirationskilde ikke bare for mig, men for den humanistiske psykoterapi generelt. Denne bog er spændende som en god krimi!

I.Yalom :Terapiens Essens. En lang række statements om hvor en terapeut skal gøre og ikke gøre.

Susan Hart (red) :Ledelse mellem hjerne og hjerte – om mentalisering og neuroaffektiv lederskab”.
-Fremragende bog hvor udviklingspsykologi relateres til praktisk lederskab. Læs den – dette er også et opgør med de mere poppede tilgange der huserer for tiden.

Niels Christian Mossfeldt Nickelsen : Arbejdslivets Skyggesider. Klim 2013.
-En rigtig god række artikler, der ikke idylliserer arbejdslivet, men seriøst ser på – skyggesiderne.

In Treatment – fremragende tv-serie (købes som dvd) fra HBO (dem med Sopranos og the Wire) med Gabriel Byrne i hoverollen som terapeut. Spændende med høj faglig kvalitet!

Svend Brinkmann :Det diagnosticerede liv af Svend Brinkmann.
-Aktuel bog, der bl.a. omtaler hvorfor diagnoser som ADHD og depression i dag er i så høj kurs. Om hvorfor og -hvordan hverdagslivet patologiseres.

Fodnoter – Informations forlag.
-God inspirerende bog om vandringens mange facetter.

Specular :Mød livet fra kernen. Udgivet af psykologgruppen Specular. God indføring i først og fremmest forholdet mellem den indre kerne og den ydre maske.

Mihaly Csikszentmihalyi :Flow – optimaloplevelsens psykologi. Grundlæggende gennemgang af hvad flow er skrevet af begrebets “opfinder”.

I.Yalom :Eksistentiel psykoterapi. Grundbog om hvad psykoterapi er og bør være.

Høgh-Olesen og Dalsgaard :20 psykologiske eksperimenter. Plurafutura forlag. Spændende gennemgang af de meste kendte eksperimenter.

K.Gergen :Det mættede selv. Handler om at identitets- og selvbegrebet er under forandring bl.a. under påvirkning af de sociale medier. Det relationelle selv forstærker forbundetheden med verden og reducerer måske jeg`et til fordel for “vi”.

D.Levitin :This is your brain on Music”. Grundbog om forholdet mellem musik og hjerne. Bl.a. om hvorfor musikerhjerner kan være lidt anderledes end andre hjerner. Og om at hjernen skal ses som en muskel, der skal trænes!

Max Frisch : Spørgeskemaer” .
-Spørgsmål til god refleksion og samtale, som f.eks. “Ville De af dem selv have opfundet ægteskabet ?”

Og så skal Anders And nævnes. Her illustreres på bedste vis menneskets (og ænders) evindelige hang til at lade sig opsluge af emotioner og miste det større perspektiv, så f.eks. i kontroverserne mellem Anders og naboen Knarvorn.

www.piaa.dk om Psykoterapeutisk Institut, der uddanner psykoterapeuter på relationelt grundlag samt udbyder supervision.

www.hoejbjergklinikken.dk – tværfaglig behandlerhus i Århus.

http://ballade.dk – den bedste hjemmeside jeg har set!!!

http://ted.com – her findes utallige foredrag af høj kvalitet om rigtig mange emner. Bliv ajourført og inspireret her!

Fin lille tegnefilm om meditation eller rettere mindfulness.

Interviews med mig :

Hjælp til musikere

Fyring og kriser

Om gående coaching