Seminarer og temadage

Overgange udbyder temadage og seminarer, der tilpasses den enkelte virksomhedsbehov. Nedenfor er nævnt  eksempler på temadage, der er rettet mod arbejdspladser, der tager sig andres udvikling og behov (skoler, institutioner, sygehuse m.m.)

Samarbejde og brydningstider 

Nedskæringer, sammenlægninger, ny ledelse – de fleste arbejdspladser er i disse år udsat for mange omvæltninger, der kan opleves som truende for såvel den enkelte som for samarbejdet.

Specielt for institutioner, der arbejder med andre mennesker, er samarbejdet i personalegruppen en afgørende faktor for kvaliteten af det pædagogiske arbejde, der udføres, og derfor bør der fra tid til anden fokuseres på hvordan samarbejdet kan styrkes i brydningstider.

Overgange  tilbyder temadage, hvor personalegrupper sætter fokus på disse forhold.

Vi vil gennem oplæg, refleksion og dialog komme ind på følgende områder :

  • Overgange – hvordan håndteres brydninger bedst med respekt for det gode der er og de udfordringer der kommer
  • Effektivitet – hvordan jagten efter effektivitet og evidens kan kvæle godt solidt arbejde
  • Kommunikation – der sker noget med relationer og måden vi kommunikerer på i overgangstider og ikke altid af det gode
  • Stress – hvordan vi kan håndtere vore bekymringer på en måde, der ikke sætter sig som nedbrydende stress

Tilrettelæggelsen af temadagen vil altid blive afstemt med  den pågældende personalegruppes behov .

Kontakt for nærmere information.

Relation eller diagnose

I en tid hvor antallet af diagnoser stiger nærmest eksplosivt kan det føles nødvendigt at sætte sig ind i betydningen af disse diagnoser. Er det sådan at snart sagt hvad som helst er behandlingskrævende ?

Skal barndommen være et voksen-træningscenter med den konsekvens at normalitetsbegrebet snævres ind ?

Overgange tilbyder temadage for personalegrupper, hvor vi har fokus på vigtigheden af en relationsorienteret tilgang til såvel hinanden i medarbejdergruppen som i forhold til de brugere/klienter/elever man har med at gøre.

Vi slipper for en stund at have diagnose-brillerne på og ser i stedet for på vigtigheden af at kvalitet i samværet  er og bør være grundlaget for al behandling, psykoedukation og specielt al pædagogik.

Temadagen vil give personalegruppen nogle redskaber og begreber at arbejde videre med til gavn for såvel klienter som internt i gruppen.

Temadagen vil typisk have varighed af 6 timer.

Målgruppe : personalegrupper der arbejder med andre.

Ring og hør nærmere.