Stress

Stress opleves af stadigt flere. Kravene på arbejdspladsen er stigende i disse år, og samtidig stiller flere også krav til et meningsfuldt liv ved siden af arbejdet.
Stress er ikke det samme som at have for meget at lave men er den tilstand, vi havner i, når vi fysisk og psykisk begynder at tære på reserverne. Energiniveauet går mærkbart ned, der bliver ikke tilført nye vitalitet, og gøres der ikke noget, bliver vi udbrændte.

Stress er også, når vi konstant føler os bagefter alle de krav, der møder os. Vi når sjældent hen til den tilstand, hvor vi føler at have styr på tingene eller at være den, der i overført forstand, sidder ved rattet.